گرایش های کارشناسی ارشد تربیت بدنی را در این نوشته از سایت تحصیلات تکمیلی مورد بررسی قرار داده ایم.

طبق آخرین اطلاعات مندرج در دفترچه انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد 96 سازمان سنجش، مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی با کد رشته 1106 دارای 5 رشته و مجموع 17 گرایش به شرح زیر می باشد:

1. فیزیولوژی ورزشی

 1. فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
 2. فیزیولوژی ورزشی کاربردی
 3. فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض
 4. فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی
 5. تغذیه ورزش

2. بیومکانیک ورزشی

3. رفتار حرکتی

 1. رشد حرکتی
 2. یادگیری و کنترل حرکتی
 3. آموزش تربیت بدنی

4. آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

 1. حرکات اصلاحی
 2. امدادگر ورزشی
 3. تربیت بدنی ویژه

5. مدیریت ورزشی

 1. مدیریت بازاریابی در ورزش
 2. مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی
 3. مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی
 4. مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
 5. مدیریت رسانه های ورزشی
 6. مدیریت رویدادهای ورزشی

امیدواریم اطلاعات زیر توانسته باشد نیاز شما کاربر گرامی را در ارتباط با معرفی گرایش های کارشناسی ارشد تربیت بدنی مرتفع نموده باشد. در صورتی که در این موضوع نیازمند اطلاعات دیگری هستید از طریق بخش تظرات زیر درخواست خود را مطرح نمایید.

ممکن است به این اطلاعات هم نیاز داشته باشید: