کتاب راهنمای راه اندازی، عیب یابی و تعمیرات ماشین های CNC اثر مهندس سید جلال حقی، مهندس سعید قاسم‌زاده مکاری و مهندس مجتبی شاهین‌فخر از انتشارات آفرنگ

کتاب راهنمای راه اندازی، عیب یابی و تعمیرات ماشین های CNC در سه بخش نگارش شده است بخش اول به آشنایی با مفاهیم و مضامین کلی و عمومی در ماشین‌های CNC بخش دوم به معرفی تجهیزات الکتریکی، تنظیمات نرم‌افزاری، ماشین‌دیتاها، عیب‌یابی و جبران‌سازی خطاها در این تجهیزات می‌پردازد و بخش سوم به معرفی تجهیزات مکانیکی و سیستم‌ها و مکانیزم‌های هیدرولیک و پنوماتیک موجود در ماشین‌های CNC می پردازد.