کتاب خودآموز ماشین کاری CNC با PowerMill مثلث نارنجی انتشارات آفرنگ اثر مهندس اصغر محمدی و مهندس احسان کرجی بانی

کتاب خودآموز ماشین‌ کاری CNC با PowerMill مثلث نارنجی با استفاده از نرم افزار Autodesk PowerMill، امکان ساخت پیچیده‌ترین قالب‌ها و قطعات فراهم می شود. در این خودآموز با استفاده از تمرین ها و مثالهای عملی به همراه ارائه اصول و استراتژی های ماشین کاری به صورت گام به گام به آموزش نرم‌افزار Autodesk PowerMill پرداخته می شود.