کتاب ماشین کاری با کتیا CATIA مثلث نارنجی انتشارات آفرنگ اثر مهندس فرهاد نوین، مهندس حسین اسکندرزاده، مهندس حسام امیدی و مهندس امید سجادی مقدم

کتاب ماشین‌کاری با کتیا (CATIA) مثلث نارنجی به آموزش کامل انواع فرزکاری از 2/5 تا چندمحور، تراش‌کاری، شبیه‌سازی عملیات ماشین‌کاری و برنامه‌نویسی Gکدگیری، با ابزارهای مختلف و نحوه انتخاب آن‌ها و همچنین نحوه ویرایش برنامه خروجی Gکد از محیط ماشین‌کاری CATIA توسط نرم‌افزار CIMCO می پردازد. از دیگر ویژگی های مهم این کتاب ارائه مبحث آشنایی با ابزارهای ماشین‌کاری و ویرایش خروجی Gکد می باشد.