کتاب مجموعه سوالات آزمونهای کارشناسی ارشد MBA (مدیریت کسب و کار) از سال 88 الی 98 با پاسخ تشریحی و ذکر نکات آموزشی در پاسخها (کتاب تست ارشد MBA)