مشخصات، قیمت و خرید اینترنتی کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت از انتشارات نگاه دانش اثر احمد صداقت (کتاب جی مت احمد صداقت) – جلد دوم

کتاب استعداد تحصیلی (کتاب جی مت احمد صداقت), شرح کامل مباحث استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت همراه با مثال و آزمون‌های کارشناسی ارشد همراه با حل تشریحی و تست‌های تألیفی طبقه‌بندی شده می باشد و شامل:

تصحیح جملات:

  • دشواری های نگارشی در زبان فارسی
  • فهرست واژگان نادرست و معادل های آن ها
  • دستور خط فارسی
  • مجموعه آزمون های تمرینی

درک مطلب:

  • روش های عمومی و تکنیک های حرفه ای
  • مجموعه آزمون های تمرینی