بیوشیمی دکتر احسانی انتشارات پوران پژوهش

تحصیلات تکمیلی / محصولات / گروه علوم پایه / زیست شناسی / بیوشیمی دکتر احسانی انتشارات پوران پژوهش

بیوشیمی دکتر احسانی انتشارات پوران پژوهش

۹۸,۰۰۰ تومان

در انبار موجود نمی باشد

 • شرح بسیار جامع و کامل مباحث بیوشیمی بهمراه نکات مهم و کلیدی

 • نمونه سوالات تألیفی در انتهای هر فصل با پاسخ کاملا تشریحی

 • منبعی بسیار کامل برای مطالعه درس بیوشیمی در ترم تحصیلی و آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری

 • چاپ جدید – چاپ دوازدهم – پاییز 1397

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

کتاب مرجع کامل بیوشیمی دکتر عبدالوهاب احسانی زنوز (دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران) و دکتر فرشته بهمنی انتشارات پوران پژوهش (چاپ دوازدهم – پاییز 1397) شامل:

 • شرح بسبار جامع و کامل بیوشیمی بهمراه نکات مهم و کلیدی
 • نمونه سوالات تألیفی بیوشمی بصورت طبقه‌بندی شده در انتهای هر فصل با پاسخ کاملا تشریحی

بخشی از مقدمه مؤلفان کتاب(دکتر عبدالوهاب احسانی زنوز – دکتر فرشته بهمنی):

بیوشیمی به تدریج تبدیل به علم مادر برای تمام علوم زیستی می‌شود و نقشی شبیه نقش ریاضیات در علوم مهندسی پیدا می‌کند. کتاب‌های مرجعی که برای این درس در واحدهای دانشگاهی معرفی می‌شوند، مثل بیوشیمی لنینجر، بیوشیمی دولین یا بیوشیمی استرایر، پس از ترجمه به فارسی، هرکدامشان تبدیل به چند جلد کتاب با تعداد صفحات بالا می‌شوند.

سرعت گسترش و نفوذ این علم در رشته‌های پزشکی، پیراپزشکی، بیولوژی، میکروبیولوژی، علوم غذایی، ایمونولوژی، هماتولوژی، توکسیکولوژی، علوم محیط زیست، و در برخی از صنایع بسیار سریع و شگفت‌انگیز بوده است. حتی علومی مانند بیوتکنولوژی، مهندسی ژنتیک، مهندسی پروتئین و … که به صورت شاخه‌هایی از علم بیوشیمی جوانه‌ زده‌اند، قبل از آنکه مورد شناخت و تعریف عمومی قرار بگیرند، مراحل کاربردی خود را طی کرده و بازار را پر از محصولات جالب نموده‌اند.

به همین دلیل در اغلب رشته‌ها، اکثر دانشجویان در سطوح متفاوت با علم بیوشیمی سروکار پیدا کرده‌اند و کتاب حاضر دقیقاً در این زمینه به گونه‌ای تدوین گردیده است که تقریبا در تمام رشته‌هایی که واحد بیوشیمی ارائه می‌کنند قابل استفاده برای دانشجویان باشد، برای هر کسی موضوعات جالب و مفید داشته و یک کتاب درسی بیوشیمی برای همه باشد.

این کتاب در هفده فصل تنظیم شده و به هر فصلی سؤالات چهارگزینه‌ای مربوط به همان فصل که در پنج سال گذشته در امتحانات ورودی دانشگاه‌ها برای مقاطع بالاتر از کارشناسی مطرح بوده‌اند به همراه پاسخ‌های تشریحی، اضافه شده است تا به درک مطلب کمک کنند و برای خودآزمایی پس از خواندن هر فصل به کار گرفته شوند.

فهرست مطالب کتاب بیوشیمی پوران پژوهش اثر دکتر احسانی:

فصل اول: تعادل اسید و باز و تنظیم PH خون

فصل دوم: کربوهیدرات‌ها

 1. قندهای ساده یا مونوساکاریدها
 2. دی‌ساکاریدها
 3. هوموپلی ساکاریدها
 4. هتروپلی ساکاریدها

فصل سوم: ساختمان و اعمال آمینواسیدها و پروتئین‌ها

 1. خاصیت اسید و بازی آمینواسیدها
 2. طبقه‌بندی اسید آمینه‌های استاندارد بر اساس شباهت ریشه‌های جانبی آنها
 3. خواص مهم برخی از آمینواسیدها
 4. اتصال اسید آمینه‌ها به یکدیگر جهت تشکیل رشته پلی پپتید
 5. ساختمان مارپیچ آلفا
 6. ساختمان صفحات چین‌دار بتا
 7. ساختمان‌های فوق ثانویه
 8. ساختمان سوم و چهارم پروتئین‌ها
 9. ارتباط بین ساختمان و عمل پروتئین‌ها
 10. روش‌های متداول در خالص‌سازی پروتئین‌ها
 11. تعیین ساختمان اول پروتئین
 12. طبقه‌بندی پروتئین‌ها براساس عمل آنها
 13. پروتئین‌های پلاسما

فصل چهارم: ساختمان لیپیدها

 1. اسیدهای چرب و مشتقات آنها
 2. خواص شیمیایی و مشتقات اسیدهای چرب
 3. اسیل گلیسرول‌ها
 4. موم‌ها
 5. فسفولیپیدها
 6. اسفنگو فسفولیپیدها
 7. گلیکولیپیدها
 8. استروئیدها
 9. ایزوپرنوئیدها یا پلی ایزوپرنوئیدها

فصل پنجم: ساختمان و اعمال غشاءهای بیولوژیک

 1. لیپیدهای غشاء
 2. عوامل موثر در سیالیت غشاء
 3. پروتئین‌های غشاء
 4. نامتقارن بودن غشاء
 5. انتقال مواد از غشاء
 6. یونوفورها
 7. اندوسیتوز و اگزوسیتوز

فصل ششم: ساختمان نوکلئوتیدها و اسیدهای نوکلئیک

 1. ساختمان نوکلئوتیدها و نوکلئوزیدها
 2. ترکیبات وابسته به نوکلئوتیدها
 3. ساختمان DNA و RNA
 4. نوکلئازها
 5. اندونوکلئازهای محدودکننده

فصل هفتم: بیوانرژتیک

فصل هشتم: فسفریلاسیون اکسیداتیو

 1. زنجیره انتقال الکترون
 2. مهارکننده‌های زنجیره انتقال الکترون
 3. شاتل‌های انتقال اکی والان‌های احیاءکنندگی NADH

فصل نهم: آنزیم‌ها

 1. بررسی سینتیک آنزیم با مدل تعادل سریع
 2. آنالیز سینتیک حالت پایا
 3. عدد تبدیل آنزیم‌ها
 4. ایزوآنزیم‌ها
 5. سینتیک واکنش‌های چند سوبسترایی
 6. مهارکننده‌‌های برگشت‌پذیر و برگشت‌ناپذیر
 7. طبقه‌بندی آنزیم‌ها

فصل دهم: کوآنزیم‌ها و ویتامین‌ها

 1. ویتامین‌های محلول در آب
 2. تیامین
 3. ریبوفلاوین
 4. نیاسین
 5. پیریدوکسین
 6. پانتوتنیک اسید
 7. فولیک اسید
 8. اسکوربیک اسید
 9. ویتامین‌های محلول در چربی
 10. ویتامین A (رتینول)
 11. ویتامین E (توکوفرول‌ها)
 12. ویتامین K
 13. ویتامین D

فصل یازدهم: متابولیسم کربوهیدرات‌ها

 1. مکانیسم اثر انسولین
 2. سوختن گلوکز
 3. گلیکولیز
 4. تنظیم مسیر گلیکولیز
 5. انتقال پیروات به میتوکندری
 6. واکنش‌های چرخه کربس
 7. تنظیم چرخه کربس
 8. گلوکونئوژنز
 9. تنظیم مسیر گلوکونئوژنز
 10. سیکل‌های کوری و گلوکز – آلانین
 11. متابولیسم گلیکوژن
 12. تنظیم گلیکوژنز و گلیکوژنولیز
 13. مسیر پنتوز فسفات
 14. نقش تنظیمی گزیلولوز 5 – فسفات در متابولیسم قند و چربی
 15. متابولیسم فروکتوز
 16. متابولیسم گالاکتوز

فصل دوازدهم: متابولیسم لیپیدها

 1. هضم و جذب لیپیدها
 2. تشکیل شیلومیکرون‌ها و انتقال آنها به لنف و خون
 3. لیپوپروتئین‌های پلاسما
 4. اکسیداسیون اسیدهای چرب
 5. تنظیم اکسیداسیون اسیدهای چرب
 6. اجسام کتونی
 7. متابولیسم کلسترول
 8. تنظیم سنتز کلسترول
 9. سنتز اسیدهای صفراوی و چرب
 10. تنظیم سنتز اسیدهای چرب
 11. طویل‌سازی اسیدهای چرب
 12. سنتز تری‌اسیل گلیسرول‌ها
 13. سنتز فسفولیپیدها
 14. اسفنگولیپیدها

فصل سیزدهم: متابولیسم ترکیبات نیتروژن‌دار

 1. متابولیسم پروتئین‌ها و آمینواسیدها
 2. هضم و جذب پروتئین‌ها
 3. کاتابولیسم اسیدهای آمینه
 4. چرخه اوره
 5. سرنوشت اسکلت کربنی اسیدهای آمینه
 6. ترکیبات مشتق از اسیدهای آمینه
 7. سنتز هم
 8. سنتز نوکلئوتیدهای پورین
 9. تنظیم سرعت سنتز نوکلئوتیدهای پورین
 10. کاتابولیسم نوکلئوتیدهای پورین
 11. سنتز بازهای پیریمیدین
 12. کاتابولیسم نوکلئوتیدهای پیریمیدین

فصل چهاردهم: همانندسازی DNA

 1. همانندسازی DNA در پروکاریوت‌ها و یوکاریوت‌ها
 2. ترمیم DNA
 3. واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR)

فصل پانزدهم: بیان شدن ژن

 1. رونویسی در پروکاریوت‌ها
 2. کنترل بیان ژن در پروکاریوت‌ها
 3. رونویسی در یوکاریوت‌ها
 4. ترکیبات مهارکننده رونویسی
 5. پردازش RNA
 6. رونویسی معکوس
 7. سنتز cDNA از mRNA های یوکاریوتی
 8. ویرایش RNA

فصل شانزدهم: بیوسنتز پروتئین

 1. کد ژنتیکی
 2. ریبوزوم
 3. فعال شدن آمینواسیدها
 4. سنتز پروتئین در پروکاریوت‌ها
 5. سنتز پروتئین در یوکاریوت‌ها
 6. نقش تنظیمی RNAها در سنتز پروتئین
 7. مهارکننده‌های سنتز پروتئین
 8. انواع موتاسیون‌ها
 9. عوامل ایجادکننده موتاسیون

فصل هفدهم: هورمون‌ها

 1. طبقه‌بندی هورمون‌ها براساس گیرنده‌های آنها
 2. طبقه‌بندی هورمون‌ها براساس غدد درون‌ریز
 3. هورمون‌های هیپوتالاموس
 4. هورمون‌های هیپوفیز
 5. هورمون‌های تیروئید
 6. هورمون پاراتیروئید
 7. ویتامین ‌D3
 8. هورمون‌های پانکراس
 9. هورمون‌های معده و روده
 10. هورمون‌های بخش قشری آدرنال
 11. هورمون‌های بخش مرکزی آدرنال
 12. هورمون‌های غدد جنسی

توضیحات تکمیلی

» شرح درس:

شرح بسار جامع و کامل بیوشیمی

» تست‌های تألیفی:

دارد – بصورت طبقه بندی شده در هر فصل و مبحث

» پاسخ تشریحی:

دارد

» مؤلف / مؤلفان:

دکتر عبدالوهاب احسانی زنور – دکتر فرشته بهمنی

» معرفی منابع:

دارد

» ناشر:

انشارات پوران پژوهش

» نوبت چاپ:

چاپ دوازدهم – 1397

» تعداد صفحات:

754 صفحه قطع وزیری

» شابک:

978-964-9-184-108-1

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بیوشیمی دکتر احسانی انتشارات پوران پژوهش”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما شاید این را هم دوست داشته باشید