کتاب اصول بیوشیمی لنینجر جلد اول با بیانی روان به شرح کامل مطالب می پردازد و از اشکال واضح و متعدد برای تفهیم مطالب پیچیده استفاده می کند. این کتاب قابل استفاده برای دانشجویان رشته های علوم زیستی و پزشکی است. همچنین سوالات کارشناسی ارشد بیوشیمی نیز در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته است

مشخصات، قیمت و خرید کتاب اصول بیوشیمی لنینجر 2017 (جلد اول) ترجمه دکتر جواد محمد نژاد، دکتر علی مطاع، دکتر علیرضا خوشدل و حامد اصغری از انتشارات اندیشه رفیع