سیستمهای کنترل خطی انتشارات جهش

۶۵,۰۰۰ تومان

موجود در انبار

 • شرح بسیار جامع و کامل سیستمهای کنترل خطی
 • نکات مهم و کلیدی بضورت طبقه‌بندی شده در هر فصل و مبحث
 • سوالهای تألیفی طبقه‌بندی شده در هر فصل با حل کاملا تشریحی
 • نمونه سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد و دکتری همراه با پاسخهای کاملا تشریحی

موجود در انبار

توضیحات

کتاب مرجع کامل سیستمهای کنترل خطی تألیف محمدرضا متدین (ویراست هفتم – چاپ نهم) مرکز نشر جهش شامل:

 • شرح جامع و کامل سیستمهای کنترل خطی
 • نکات مهم و کلیدی بضورت طبقه‌بندی شده در هر فصل و مبحث
 • سوالهای تألیفی طبقه‌بندی شده در هر فصل با حل کاملا تشریحی
 • نمونه سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد و دکتری همراه با پاسخهای کاملا تشریحی

بخشی از مقدمه مؤلف کتاب مرجع کامل سیستمهای کنترل خطی (محمدرضا متدین):

کتابی که هم ‌اکنون در اختیار دارید ثمره تلاش‌های مستمر و پیگیری چندین ساله اینجانب در ارائه مجموعه‌ای می‌باشد که بتواند گره‌گشای مشکلات دانش‌پژوهان عزیز در امر یادگیری صحیح و آسان مفاهیم اساسی درس کنترل خطی در محدوده محتوای کتاب درسی و براساس سرفصل‌های مصوب وزارت علوم باشد. با عنایت به استقبال گسترده دانشجویان و داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد از این اثر در ویرایش جدید، ضمن برطرف نمودن نواقص و به روز نمودن سؤالات، در تفهیم بهتر مطالب درسی سعی گردیده است. از جمله ویژگی‌های مجموعه فوق:

 • پیوستگی و طبقه‌بندی مطالب با بیان ساده به همراه نکات کلیدی.
 • استفاده از روابط منحصر به فرد و راهبردی جهت بالا بردن سرعت عمل در تست‌زنی.
 • بررسی کلیه کتب درسی و جزوات کنکوری به همراه سؤالات آزمونهای مختلف و تلفیق آنها در این مجموعه.
 • کتاب خودآموز و کمک درسی برای کلیه گرایش‌هایی که درس سیستم‌های کنترل خطی دارند.
 • بررسی و پاسخ کلیه سؤالات آزمون کارشناسی ارشد سراسری، آزاد همراه با حل واقعاً تشریحی تا سال 93.
 • سؤالات تألیفی و سؤال‌های آزمون دکتری 91 و 92 و 93 همراه با حل تشریحی.
 • فصل ویژه طرح تام (تثبیت اهم مطالب) شامل نکات برجسته و پراهمیت.
 • نظرخواهی و استمداد از اساتید مجرب در جهت بالا بردن سطح کیفی مجموعه.
 • دقت بسیار در رسم شکل‌ها و منحنی‌ها به همراه دقت در نوشتن روابط و فرمول‌ها از دیگر محاسن این مجموعه می‌باشد.

فهرست مطالب کتاب مرجع کامل سیستمهای کنترل خطی:

فصل اول: مفاهیم اولیه سیستم‌های کنترل

 1. تعاریف اولیه
 2. خواص اساسی سیستم
 3. تبدیل لاپلاس
 4. تابع تبدیل سیستم حلقه بسته
 5. نمودارهای بلوکی
 6. نمودار گذر سیگنال (Signal Flow Graph)
 7. بهره میسون برای نمودارهای گذر سیگنال (مهم)
 8. کاربرد بهره میسون در سیستم‌های کنترل خطی
 9. معادله‌نویسی برای شبکه‌های الکتریکی خطی
 10. معادله‌نویسی برای سیستم‌های مکانیکی خطی
 11. معادله‌نویسی برای سیستم‌های سطح مایعی خطی سیستم‌های سطح مایعی سری بدون تداخل
 12. معادله‌نویسی برای سیستم‌های گرمایی خطی

فصل دوم: فضای حالت در تحلیل سیستم‌ها

 1. معادلات حالت برای سیستم خطی تغییرناپذیر با زمان
 2. نایکتایی دسته متغیرهای حالت
 3. تعیین معادله مشخصه سیستم به کمک معادلات حالت
 4. بدست‌آوردن تابع تبدیل حلقه بسته به کمک معادلات حالت
 5. نمایش SFG عوامل درجه اول در فضای حالت
 6. معادله دیفرانسیل خطی مرتبه nام در فضای حالت بدون مشتقات ورودی
 7. معادله دیفرانسیل خطی مرتبه nام در فضای حالت با مشتقات ورودی
 8. فیدبک حالت
 9. تعیین معادلات حالت به کمک نمودار گذر سیگنال (SFG)
 10. تعیین معادلات حالت به کمک دیاگرام بلوکی سیستم
 11. پاسخ کامل سیستم خطی تغییرناپذیر با زمان با استفاده از معادلات حالت
 12. سیستم کنترل‌پذیر (Controllable System)
 13. سیستم رؤیت‌پذیر (Observable System)
 14. خطی‌‌سازی سیستم‌های غیرخطی حول نقطه تعادل سیستم خودگردان (نامتغیر با زمان)

فصل سوم: تحلیل خطای ماندگار سیستم‌ها

 1. خطای حالت ماندگار
 2. تعیین خطای حالت ماندگار به کمک تابع تبدیل حلقه بسته
 3. تعیین خطای حالت ماندگار برای سیستم دارای تأخیر
 4. تعیین خطای حالت ماندگار به کمک معادلات حالت
 5. تعیین خطای حالت ماندگار به کمک منحنی مکان هندسی ریشه‌ها
 6. شاخص‌های عملکرد خطا

فصل چهارم: تحلیل پاسخ گذرایی سیستم‌های کنترل

 1. پاسخ سیستم مرتبه دوم استاندارد به ورودی پله
 2. مشخصات پاسخ گذرا
 3. اثر صفر در پاسخ سیستم مرتبه دوم با قطب‌های مختلط
 4. قطب‌های غالب (DOMINANT CONTROL ROOT)
 5. پیک تشدید، فرکانس تشدید و پهنای باند سیستم مرتبه دوم
 6. پاسخ سیستم مرتبه دوم به ورودی ضربه
 7. پاسخ سیستم مرتبه دوم به ورودی شیب
 8. تقریب زدن سیستم‌های مرتبه بالا به سیستم مرتبه پایین

فصل پنجم: بررسی پایداری سیستم به روش محک

 1. تعریف پایداری
 2. انواع پایداری
 3. روش‌های معروف تعیین پایداری
 4. محک پایداری راث – هورویتز (Routh – Hurwitz)
 5. ارتباط بین ریشه‌های معادله مشخصه با جدول آرایه راث
 6. پایداری نسبی سیستم کنترلی
 7. ارتباط معیار راث – هورویتز با متغیرهای حالت
 8. ارتباط معیار راث – هورویتز با تابع تبدیل حلقه بسته
 9. بررسی ناحیه پایداری سیستم کنترل پارامتریک به کمک معیار راث – هورویتز
 10. تعیین پایداری به کمک معادله دیفرانسیل توصیفی سیستم

فصل ششم: بررسی پایداری به روش مکان هندسی

 1. مفهوم مکان هندسی ریشه‌ها
 2. مراحل ترسیم مکان هندسی ریشه‌ها
 3. رسم مکان هندسی ریشه‌ها برای k<0
 4. رسم مکان ریشه‌ها برای سیستم با فیدبک مثبت به ازای k<0
 5. حذف قطب‌های G(s) با صفرهای پایدار H(s)
 6. رسم مکان ریشه‌های سیستم‌های غیر مینیمم‌فاز
 7. حساسیت و مکان هندسی ریشه‌ها
 8. اثر افزودن صفر و قطب بر مکان هندسی ریشه‌ها

فصل هفتم: بررسی پایداری به روش دیاگرام بد

 1. تعیین پاسخ حالت دائمی سینوسی
 2. نمودارهای لگاریتمی
 3. دیاگرام بد یا نمودار لگاریتمی
 4. دیاگرام بد برای سیستم غیر مینیمم‌فاز
 5. دیاگرام بد برای سیستم تأخیری
 6. ارتباط دیاگرام بد با خطای حالت ماندگار
 7. دیاگرام بد سیستم مرتبه دوم

فصل هشتم: بررسی پایداری به روش نایکوئیست

 1. نمودارهای قطبی
 2. محک پایداری نایکوئیست
 3. بررسی پایداری مشروط به کمک دیاگرام نایکوئیست
 4. بررسی پایداری داخلی در سیستم‌های چندحلقه‌ای
 5. ارتباط دیاگرام نایکوئیست با خطای حالت ماندگار
 6. ارتباط دیاگرام نایکوئیست با پاسخ حالت ماندگار
 7. بررسی حساسیت در حوزه فرکانس

فصل نهم: بررسی پایداری به کمک حدود بهره و فاز

 1. پایداری نسبی
 2. همبستگی میان پاسخ گذرا و پاسخ فرکانسی در سیستم مرتبه دوم
 3. همبستگی میان پاسخ گذرا و پاسخ فرکانسی در سیستم مرتبه بالا به ورودی پله
 4. پاسخ فرکانسی سیستم حلقه بسته
 5. نمودار نیکولز
 6. پایداری سیستم‌های کنترل دارای تأخیر

فصل دهم: طراحی جبران‌سازها

 1. انواع جبران‌سازها
 2. روش‌های طراحی سیستم
 3. جبران‌ساز پیش‌فاز (Phase Lead)
 4. جبران‌ساز پس‌فاز (Phase Lag)
 5. جبران‌ساز پس‌فاز – پیش‌فاز (Phase Lead – Phase Lag)
 6. مقایسه جبران‌سازها
 7. طراحی برای پاسخ بی‌جهش

فصل یازدهم: تحلیل حساسیت

 1. تعریف حساسیت (Sensitivity)
 2. حساسیت و مکان هندسی ریشه‌ها
 3. بررسی حساسیت در حوزه فرکانس

فصل دوازدهم: ویژه طرح تام

 • تثبیت اهم مطالب
 • سؤالات آزمون دکتری سال 93 – 91 به همراه پاسخنامه تشریحی
 • سؤالات آزمون کارشناسی ارشد سال 92 و 93 به همراه پاسخنامه تشریحی

سؤالات طبقه‌بندی شده در پایان هر فصل به همراه پاسخ تشریحی

اطلاعات بیشتر

وزن 1100 g
» نکات مهم و کلیدی:

ارائه نکات بسیار مهم، کلیدی و طلایی در هر فصل و مبحث

» مثال و تمرین:

شامل مثالها و تمزینهای متنوع و متعدد در بین مباحث فصول

» سوالات دانشگاه سراسری:

دارد – در انتهای هر فصل

» سوالات دانشگاه آزاد:

دارد – در انتهای هر فصل

» تست‌های تألیفی:

دارد – در انتهای هر فصل

» پاسخ تشریحی:

حل کاملا تشریحی کلیه مثالها و تمرینات

» معرفی منابع:

دارد

» مؤلف / مؤلفان:

محمدرضا متدین

» ناشر:

مرکز نشر جهش

» نوبت چاپ:

چاپ یازدهم – 1395

» تعداد صفحات:

760 صفحه قطع وزیری

» شابک:

978-964-178-417-3

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سیستمهای کنترل خطی انتشارات جهش”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شاید شما این را نیز دوست داشته باشید…

تحصیلات تکمیلی

تلفن: 02166972595
تماس: 9 تا 17 شنبه تا چهارشنبه (بغیر از تعطیلات)

ایمیل: support.aen@gmail.com

کانال تلگرام: https://t.me/tahsilatetakmili

سایت: https://www.tahsilatetakmili.com

آی دی تلگرام: (آی‌دی تلگرام فقط جهت مشاوره منابع، سوالات قبل از خرید و موارد فنی سایت)
tahsilatetakmili24@