• خلاصه مباحث اساسی و کاربردی دروس تخصصی دکتری حسابداری در دو جلد کتاب
  • معرفی مطالب مهم و نکات برتر منابع و آزمون ها دکتری حسابداری
  • تدوین سرفصلهای اصلی دکتری حسابداری در دو جلد کتاب
  • تست های شبیه سازی شده و تألیفی آزمون Ph.D
  • تست های طبقه بندی شده آزمونهای دکتری دوره های گذشته
  • پاسخنامه کلیدی و تشریحی

شامل دروس (حسابداری مدیریت, حسابرسی, تئوری های حسابداری, ریاضی, آمار)