کتاب مجموعه سوالات آزمونهای دکتری حسابداری ۹۸ ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱ (کتاب تست کنکور دکتری حسابداری) با پاسخ های کاملا تشریحی به همراه نکات آموزشی در پاسخ ها

  • مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (آمار – ریاضی – حسابرسی) و کارشناسی ارشد شامل (حسابداری مدیریت – تئوریهای حسابداری)
  • زبان انگلیسی دکتری
  • استعداد تحصیلی دکتری