کتاب مجموعه سوالات آزمون های دکتری حسابداری ۹۸ ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱ با پاسخ های کاملا تشریحی به همراه نکات آموزشی در پاسخ ها

  • مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (آمار – ریاضی – حسابرسی) و کارشناسی ارشد شامل (حسابداری مدیریت – تئوریهای حسابداری)
  • زبان انگلیسی دکتری
  • استعداد تحصیلی دکتری