توضیحات

کتاب مدارهای الکتریکی مهندسی کامپیوتر اثر محمدرضا متدین (چاهه) نشر جهش

 • پیوستگی و طبقه‌بندی مطالب با بیان ساده به همراه نکات کلیدی و بروز بودن آن
 • حل سوالات کارشناسی ارشد آزمون‌های سال‌های اخیر دانشگاه‌های سراسری و آزاد رشته مهندسی کامپیوتر با گرایش‌های مختلف
 • استفاده از روابط منحصر به فرد و راهبردی جهت بالا بردن سرعت عمل در تست‌زنی
 • بررسی کلیه کتب درسی و جزوات کنکوری (و طراحان سؤال) به همراه سؤالات آزمون‌های مختلف و تلفیق آنها در این مجموعه
 • کتاب کمک درسی مناسب برای دانشجویان و اساتید محترم رشته مهندسی کامپیوتر
 • نظرخواهی و استمداد از اساتید مجرب در جهت بالا بردن سطح کیفی مجموعه

فهرست مطالب کتاب مدارهای الکتریکی مهندسی کامپیوتر نشر جهش:

مبانی مدارهای الکتریکی

 1. تعاریف پایه
 2. جریان الکتریکی
 3. اختلاف پتانسیل
 4. جهت قراردادی متناظر
 5. توان الکتریکی
 6. انرژی
 7. قانون جریان کیرشهف
 8. قانون ولتاژ کیرشهف
 9. مدارهای فشرده
 10. شکل موج‌های مداری
 11. اجزای مدار
 12. مقاومت
 13. منابع ولتاژ و جریان
 14. منابع وابسته
 15. اتصال سری مقاومت‌ها
 16. اتصال موازی مقاومت‌ها
 17. تقسیم ولتاژ
 18. تقسیم جریان
 19. تبدیل منابع
 20. پل وتستون
 21. جابه‌جایی منبع ولتاژ
 22. جابه‌جایی منبع جریان
 23. توان مصرفی مقاومت
 24. دیود ایده‌آل
 25. خازن
 26. خازن‌های سری
 27. خازن‌های موازی
 28. انرژی ذخیره‌شده
 29. آپ امپ
 30. تحلیل‌گر مدار آپ امپ
 31. عناصر دو قطبی
 32. سلف‌های تزویج‌شده
 33. ترانسفورماتور خطی
 34. ژیراتور
 35. امپدانس ورودی و خروجی ژیراتور
 36. تست‌های طبقه‌بندی شده با پاسخ تشریحی

تحلیل مدارهای مقاومتی

 1. تحلیل مدار به روش گره
 2. ابرگره (سوپر گره)
 3. نوشتن معادلات گره به روش میانبر
 4. تحلیل به روش مش
 5. سوپرمش
 6. انتخاب روش تحلیل مناسب
 7. نوشتن معادلات مش به روش میانبر
 8. قضایای شبکه
 9. قضیه جمع آثار (برهم نهی)
 10. قضایای تونن- نورتن
 11. محاسبه همزمان (V(th و (R(th معادل تونن
 12. قضیه انتقال توان ماکزیمم
 13. تقارن در حل مدارهای مقاومتی
 14. تست‌های طبقه‌بندی شده با پاسخ تشریحی

تحلیل مدارهای مرتبه اول و مرتبه دوم

 1. پاسخ ورودی صفر مدار RL
 2. پاسخ ورودی صفر مدار RC
 3. پاسخ کامل مدارهای مرتبه اول
 4. پاسخ مدار مرتبه اول به ورودی سینوسی
 5. تحلیل مدار مرتبه اول متغیر با زمان
 6. معادله دیفرانسیل مرتبه دوم خطی
 7. معادله مشخصه
 8. پاسخ RCL موازی (بدون ورودی)
 9. پاسخ RCL سری (بدون ورودی)
 10. پاسخ کامل RCL موازی
 11. پاسخ پله RCL موازی
 12. پاسخ ضربه مدار RCL موازی
 13. ضریب کیفیت
 14. پهنای باند
 15. بررسی پاسخ حالت صفر
 16. ارتباط پهنای باند با ضریب کیفیت
 17. تست‌های طبقه‌بندی شده با پاسخ تشریحی

مدار در حالت دائمی سینوسی

 1. مروری بر اعداد مختلط
 2. نمایش تصویری عدد مختلط
 3. عملیات با اعداد مختلط
 4. نمایش فازوری موج سینوسی
 5. روابط فازوری عناصر C ،L ،R
 6. تعریف امپدانس و ادمیتانس
 7. به هم پیوستن سری- موازی عناصر مداری
 8. اتصال سری عناصر
 9. اتصال موازی عناصر
 10. اتصال سری- موازی عناصر
 11. امپدانس مدار
 12. نمایش برداری امپدانس مدار
 13. حالت‌های مختلف امپدانس مدار
 14. ادمیتانس مدار
 15. فرم فازوری قوانین کیرشهف
 16. تقسیم ولتاژ و جریان
 17. پاسخ حالت دائمی سینوسی
 18. تحلیل گره در حالت دائمی سینوسی
 19. تحلیل مش در حالت دائمی سینوسی
 20. قضیه جمع آثار در حالت دائمی سینوسی
 21. معادل تونن و نورتن در حالت دائمی سینوسی
 22. حالت تشدید
 23. ضریب کیفیت
 24. توان لحظه‌ای
 25. توان متوسط
 26. توان مختلط
 27. توان اکتیو
 28. توان راکتیو
 29. محاسبه توان برحسب امپدانس
 30. توان ظاهری
 31. ضریب توان
 32. محاسبه توان مختلط کل شبکه
 33. قضیه انتقال توان ماکزیمم
 34. تست‌های طبقه‌بندی شده با پاسخ تشریحی

تبدیل لاپلاس و کاربرد آن در تحلیل‌مدار

 1. تعریف انتگرال لاپلاس
 2. تبدیل لاپلاس توابع پایه
 3. قضیه خطی بودن تبدیل لاپلاس
 4. قضایای اساسی تبدیل لاپلاس
 5. تبدیل لاپلاس معکوس توابع گویا
 6. عناصر مداری در حوزه لاپلاس
 7. سلف‌های تزویج‌شده
 8. تحلیل مدار در حوزه لاپلاس
 9. تابع شبکه
 10. پاسخ ضربه
 11. پاسخ پله
 12. تست‌های طبقه‌بندی شده با پاسخ تشریحی

تحلیل مدارهای دارای تزویج مغناطیسی

 1. سلف‌های تزویج‌شده
 2. قرداد نقطه‌ای
 3. ضریب تزویج K
 4. انرژی ذخیره‌شده
 5. اتصال سری سلف‌های تزویج‌شده
 6. اتصال موازی سلف‌های تزویج‌شده
 7. امپدانس ورودی سلف‌های تزویج‌شده
 8. امپدانس خروجی سلف‌های تزویج‌شده
 9. تحلیل مدارهای دارای تزویج مغناطیسی
 10. مدار معادل T سلف‌های تزویج‌شده
 11. مدار معادل n سلف‌های تزویج‌شده
 12. روابط تزویج بر حسب راکتانس
 13. ترانسفورماتور ایده‌آل
 14. روابط حاکم بر ترانس
 15. امپدانس ورودی و خروجی ترانس
 16. مدار معادل تونن
 17. ترانس سه سیم پیچه
 18. تست‌های طبقه‌بندی شده با پاسخ تشریحی

معادلات حالت

 1. معادلات حالت برای شبکه‌های خطی تغییرناپذیر با زمان
 2. مراحل به دست‌آوردن معادلات حالت
 3. تحلیل شبکه‌های خطی تغییرناپذیر با زمان با استفاده از معادلات حالت
 4. ماتریس انتقال حالت (t)
 5. خواص ماتریس انتقال حالت پاسخ کامل شبکه خطی تغییرناپذیر با زمان، با استفاده از معادلات حالت
 6. تعیین تابع شبکه به کمک معادلات حالت
 7. تغیین فرکانس‌های طبیعی با استفاده از معادلات حالت
 8. تعیین ………با استفاده از معادلات حالت
 9. تست‌های طبقه‌بندی شده با پاسخ تشریحی

فرکانس‌های طبیعی

 1. تعیین فرکانس‌های طبیعی متغیرهای مدار
 2. تعیین فرکانس‌های طبیعی مدار
 3. پاسخ ورودی صفر مدارهای خطی تغییرناپذیر زمان
 4. تعیین تعداد فرکانس‌های طبیعی غیر صفر و مرتبه مدار
 5. رابطه فرکانس‌های طبیعی با معادلات حالت
 6. رابطه فرکانس‌های طبیعی با قطب‌های تابع شبکه
 7. تست‌های طبقه‌بندی شده با پاسخ تشریحی

مقادیر متوسط و مؤثر سیگنال

 1. دوره تناوب
 2. تابع زوج
 3. تابع فرد
 4. تقارن نیم‌موج
 5. مقدار متوسط
 6. مقدار مؤثر
 7. تست‌های طبقه‌بندی شده با پاسخ تشریحی