توضیحات

کتاب نظریه زبانها و ماشینها نشر جهش تألیف سیدمحمدحسین هاشمی نژاد و زهره عفیفی شامل:

 • درسنامه و خلاصه مباحث نظریه زبانها و ماشینها
 • نکات مهم و کلیدی نظریه زبانها و ماشینها در هر فصل و مبحث
 • تستهای سراسری، آزاد و تألیفی در انتهای هر فصل با حل تشریحی

مبحث نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها در عین حال که به شدت تئوری است ولی بسیار جذاب و بسیاری از مسائل آن شبیه به حل معماست. در این کتاب سعی شده مطالب مختلف به همراه زبان ساده و ارائه نکات تستی مطرح شود و از جزئیات اثبات‌های طولانی بعضی از مطالب صرف‌نظر شده است.
به دلیل اینکه مطالب این کتاب با توجه به منابع و سرفصل‌های اعلام شده توسط وزارت علوم و تحقیقات تهیه و تنظیم شده است، می‌تواند به عنوان مرجعی کامل برای دانشجویان دوره کارشناسی و داوطلبان آزمون‌های کارشناسی ارشد و دکتری رشته‌های مهندسی کامپیوتر و علوم کامپیوتر مورد استفاده قرار گیرد.
لازم به ذکر است، جهت نوشتن این کتاب از مراجع معتبر خارجی مربوط به نویسندگان: (1) لیننر، (2) سیپسر، (3) اولمن و (4) سود کمپ و جزوات اساتید ممتاز دانشگاه‌های معتبر استفاده شده است.
این کتاب شامل پنج فصل مجزا: 1- تئوری زبان‌ها، 2- زبان‌های منظم، 3- زبان‌های مستقل از متن، 4- ماشین‌های تورینگ و 5- زبان‌های شمارش‌پذیر بازگشتی و بازگشتی و مسائل تصمیم‌گیری است.
در انتهای هر فصل، تست‌های چهارگزینه‌ای و پاسخ‌های تشریحی آزمون‌های کارشناسی ارشد دانشگاه‌های دولتی و آزاد مطرح شده است.

فهرست مطالب کتاب نظریه زبانها و ماشینها نشر جهش:

تئوری محاسبات

 1. مجموعه‌ها
 2. روش‌های اثبات
 3. الفبا و رشته
 4. عملگرهای روی رشته‌ها
 5. تعریف زبان
 6. عملگرهای روی زبان‌ها
 7. گرامر
 8. انواع گرامر و زبان‌ها
 9. ماشین‌ها و انواع آن
 10. تست‌های فصل اول به همراه پاسخ تشریحی

ماشین‌های متناهی

 1. پذیرنده‌های متناهی قطعی (DFA)
 2. پذیرنده‌های متناهی غیرقطعی (NFA)
 3. ماشین‌های متناهی غیرقطعی با حرکات (NDFA-)
 4. عبارات منظم RES
 5. خواص عبارت‌های منظم
 6. ارتباط بین عبارات منظم و زبان‌های منظم
 7. گراف انتقال تعمیم یافته (GTG)
 8. طریقه تبدیل NDFA به یک گرامر خطی از چپ
 9. طریقه تبدیل عبارت منظم به گرامر منظم
 10. طریقه نوشتن عبارت منظم از روی گرامر
 11. خصوصیات زبان‌های منظم
 12. تشخیص زبان‌های غیرمنظم
 13. تست‌های فصل دوم به همراه پاسخ تشریحی

زبان‌های مستقل از متن

 1. اشتقاق‌های چپ‌ترین و راست‌ترین و درخت‌های اشتقاق
 2. ابهام (Ambiguity) و گرامر مبهم (Ambiguous grammar)
 3. ساده‌سازی گرامرهای مستقل از متن و فرم‌های نرمال
 4. ماشین‌های پشته‌ای
 5. ماشین‌های پشته‌ای و زبان‌های مستقل از متن
 6. ماشین‌ پشته‌ای قطعی و زبان‌های مستقل از متن قطعی
 7. خصوصیات زبان‌های مستقل از متن
 8. برخی خواص تصمیم‌پذیر زبان‌های مستقل از متن
 9. هرم زبان‌ها
 10. تست‌های فصل سوم به همراه پاسخ تشریحی

ماشین‌های تورینگ

 1. ماشین‌ تورینگ استاندارد
 2. مدل‌های دیگر ماشین تورینگ
 3. یک ماشین تورینگ جهانی
 4. سؤالات فصل چهارم به همراه پاسخ تشریحی

سلسله مراتب زبان‌های رسمی و ماشین‌ها و مسائل تصمیم‌پذیری

 1. مفاهیم زبان‌های بازگشتی (REC) و شمارش‌پذیر بازگشتی (RE)
 2. خصوصیات زبان‌های شمارش‌پذیر بازگشتی (RE) و بازگشتی (REC)
 3. ارتباط بین گرامرهای بدون محدودیت و حساس به متن با زبان‌های شمارش‌پذیر بازگشتی و بازگشتی
 4. مسائل تصمیم‌گیری
 5. مقدمه‌ای بر پیچیدگی محاسباتی ماشین‌ها
 6. تست‌های فصل پنجم به همراه پاسخ تشریحی