مشخصات و خرید کتاب فارسی عمومی «ادبیات و نگارش فارسی» تألیف محمدعلی رضایی (عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج)

کتاب ادبیات و نگارش فارسی نوشته محمدعلی رضایی (عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج) کتاب درسنامه دانشگاهی فارسی عمومی می‌باشد و مناسب کلیه دانشجویان رشته‌های دانشگاهی مختلف است. کتاب دارای دارای 4 بخش به شرح ذیل می‌باشد.

بخش اول: متون کهن فارسی در دو بخش الف)  شعر کهن فارسی از شاعرانی همانند رودکی، فردوسی، سعدی، حافظ، جامی، نظامی، عطار و غیره ب) نثر کهن فارسی از تاریخ بلعمی، تاریخ بیهقی، قابوسنامه، کلیله و دمنه، مرزبان نامه

بخش دوم: متون معاصر فارسی، نمونه‌هایی از نظم و نثر در دو بخش الف) شعر معاصر فارسی: از کلیه شاعران مهم معاصر ب) نثر معاصر فارسی

بخش سوم: نمونه‌ای از شعر شاعران مقاومت جهان همانند محمود درویش، سمیح القاسم، علی احمد سعیداسبر، محمد الفیتوری و دیگر شاعران مقاومت است.

بخش چهارم: شامل علوم و دانش‌های ادبی در سرفصلهایی چون سبک‌های شعر فارسی، سبک‌های نثر فارسی، گونه‌های ادبی و تقسیم‌بندی آنها، داستان و انواع آن، نکاتی چند از شیوه‌ی خط فارسی، کاربرد علائم و نشانه‌ها در نگارش می‌باشد.