کتاب فارسی عمومی دکتر محمود فتوحی درسنامه دانشگاهی درباره‌ی دانش بهتر خواندن در ادبیات فارسی است. همچنین در این کتاب به مباحث و موضوعاتی دیگر با سرفصلهای زبان، نگارش، خط و دستور نیز پرداخته شده است. مطالبی که در کتاب فارسی عمومی دکتر فتوحی مشاهده می‌شود، گزیده‌ای از نمونه‌های برتر از تاریخ 1100 ساله سخن فارسی است. جدیدترین ویرایش و چاپ این کتاب با متنی ساده و واژه‌نامه‌ای مناسب ارائه شده که هم کار تدربس را برای استادان و هم مطالعه کتاب را برای دانشجویان به سهولت فراهم آورد.