مشخصات، قیمت و خرید اینترنتی کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه از انتشارات مجد اثر شهید ثانی ترجمه دکتر اسد الله لطفی

کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه یک دوره فقه جامع است که مطابق نظر شیعه امامیه و آرای مشهور فقهای شیعه توسط فقیه مشهور شمس الدین محمد بن مکی عاملی معروف به شهید ثانی نگارش یافته است. منبع اصلی مجموعه سوالات طبقه بندی شده ی متون فقه (آزمونهای سراسری، دانشگاه آزاد، استخدام قضات و وکالت) می باشد.