کتاب 1000 پرسش چهارگزینه ای برگزیده و طبقه‌بندی شده متون فقه با پاسخ های تشریحی و مفهومی اثر محسن سَیَنْجَلی از انتشارات چتر دانش

این کتاب سامل 1000 تست طبقه‌بندی شده از کتاب القضاء تا کتاب الدیات و البته کتاب الجهاد به همراه دارد و این مجموعه سوالات از آزمون‌های دکتری حقوق عمومی و حقوق جزا و جرم شناسی و حقوق خصوصی و حقوق بین‌الملل و آزمون‌های قضاوت و آزمون‌های سراسری حقوق و الهیات گردآوری شده است