مشخصات، قیمت و خرید اینترنتی کتاب تکنولوژی مواد غذایی جلد دوم مدرسان شریف اثر زهرا قبادی, زهرا گودرزی, شکوفه برازنده, گلناز سلطانی, نسیم ابراهیم پور

کتاب تکنولوژی مواد غذایی مدرسان شریف در 2 جلد تهیه شده است. جلد دوم شامل مباحث غلات، کنسرو و اصول نگهداری است. هر بخش دارای فصول مجزا می باشد. متن هر بخش شامل شرح درس و تعدادی مثال در قالب تست با پاسخ تشریحی است.

در پایان هر فصل مجموعه سؤالات ارشد سراسری و آزاد و دکتری مرتبط با فصل موردنظر و تعدادی تست با پاسخ کلیدی تحت عنوان آزمون گنجانده شده است.

در انتهای کتاب پاسخ تشریحی سؤالات ارشد و دکتری 97 به همراه 3 مرحله آزمون خودسنجی جهت سنجش دانشجویان ارائه شده است.

مشاهده جلد اول کتاب تکنولوژی مواد غذایی مدرسان شریف