کتاب مجموعه نکات مهم و کلیدی و طلایی آزمون کارشناسی ارشد روابط بین الملل به همراه تست های طبقه بندی شده

  • شامل بیش از ۴۰۰۰ نکته طلایی و کاربردی
  • شامل بیش از ۱۰۰۰ تست طبقه بندی شده با پاسخ کاملا تشریحی

شامل دروس:

  • اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی
  • اندیشه های سیاسی (غرب و اسلام)
  • جهان سوم و مسائل آن
  • حقوق بین الملل عمومی
  • سازمان های بین الملل
  • تاریخ روابط بین الملل