• شامل سوالات دروس تخصصی دکتری علوم سیاسی و روابط بین الملل 90 تا 98

  • شامل سوالات زبان انگلیسی دکتری 95 تا 98

  • شامل بیش از 4000 نکته مهم و کلیدی از مباحث اصلی دروس تخصصی علوم سیاسی و روابط بین الملل

  • دارای پاسخنامه کاملا تشریحی بهمراه نکات آموزشی در پاسخ ها