کتاب سازمان‌های بین المللی در ابتدا شامل شرح درس، سپس تست‌های تألیفی و در پایان هر فصل یک آزمون و همچنین سؤالات آزمون‌های کارشناسی ارشد این درس مربوط به کنکور سراسری در فاصله سال‌های 97 تا 81 و کنکور دانشگاه آزاد در فاصله سال‌های 90 تا 85 در ارتباط با موضوع آن فصل با جواب‌های کاملا تشریحی جهت آمادگی این درس برای آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، گرایش‌های مطالعات منطقه‌ای، اندیشه‌های سیاسی در اسلام، دیپلماسی و سازمان‌های بین‌المللی و روابط بین الملل آورده شده است.

شامل تمامی سرفصل‌ها و مطالب مربوط به بحث سازمان‌های بین‌المللی  است که در منابع اصلی این درس (سازمان‌های بین‌المللی نوشته دکتر رضا موسی زاده، سازمان‌های بین‌المللی دکتر آقایی و … ) جهت آزمون کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل آمده است.