کتاب سوالات دکتری علوم سیاسی ۹۸ ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱ (کتاب تست کنکور دکتری علوم سیاسی و روابط بین الملل) با پاسخ های کاملا تشریحی به همراه نکات آموزشی در پاسخ ها

» مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (سیاست شناسی (مبانی علم سیاست، جامعه شناسی سیاسی، اندیشه های سیاسی، سیاست های تطبیقی),اصول روابط بین الملل, سیاست خارجی جمهوری اسلامی) و کارشناسی ارشد شامل (اندیشه های سیاسی غرب، اسلام و ایران, جامعه شناسی سیاسی (غرب و ایران), نظریه های روابط بین الملل (نظریه های کلاسیک، جدید و اقتصاد سیاسی بین الملل), روش شناسی (سیاسی، بین الملل و منطقه ای))
» زبان انگلیسی دکتری
» مجموعه دروس تخصصی