کتاب نظم فارسی (جلد دوم) مدرسان شریف که قابل استفاده مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری می باشد، شامل 6 فصل است که هر فصل شامل شرح جامع درس و نکات مهم و کلیدی درس و مثال‌های تألیفی طبقه بندی شده می باشد.

در انتهای هر فصل، سؤالات آزمون‌های سراسری و آزاد کارشناسی ارشد دوره های اخیر و سؤالات آزمون دکتری چندین سال اخیر با پاسخ تشریحی به صورت طبقه بندی شده آمده است.

سؤالات تالیفی طبقه بندی شده به صورت آزمون جهت سنجش داوطلبان در انتهای هر فصل که پاسخ کلیدی این سؤالات در انتهای کتاب می‌باشد ارائه گردیده. 

سؤالات آزمون‌های سراسری و دکتری 96 و 97 با پاسخ کاملاً تشریحی و 3 مرحله آزمون خودسنجی در انتهای کتاب آورده شده است.

مشاهده جلد 1 کتاب نظم فارسی مدرسان شریف