کتاب نظم فارسی (جلد اول) مدرسان شریف میکرو طبقه‌بندی شده که قابل استفاده مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری می باشد، شامل 8 فصل است که هر فصل شامل شرح جامع درس و مثال‌های تألیفی و طبقه بندی شده می‌باشد.

در اتمام هر فصل، سؤالات آزمون‌های سراسری و آزاد کارشناسی ارشد دوره های اخیر و سؤالات آزمون‌های دکتری چندین دوره برگزار شده اخیر با پاسخ کاملا تشریحی به صورت طبقه‌بندی شده آمده است.

در انتهای هر فصل سؤالاتی به صورت آزمون خود سنجی داوطلبان ارائه گردیده که پاسخ کلیدی این سؤالات در انتهای کتاب آورده شده است.

سؤالات آزمون‌های کارشناسی ارشد و دکتری 97 با پاسخ کاملا تشریحی در انتهای کتاب ارائه شده است.

مشاهده جلد 2 کتاب نظم فارسی مدرسان شریف