کتاب موفقیت در آزمون های استخدامی آموزش و پرورش (آموزگار ابتدایی)

سبک آموزشی منحصربفرد ویژه آزمون استخدامی 98

شرح و خلاصه دروس تخصصی استخدامی آموزش و پرورش (آموزگار ابتدایی)

ارائه نکات مهم و کلیدی به صورت میکرو طبقه بندی شده

بیش از 1000 سوال طبقه بندی شده از دروس تخصصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش

** بهمراه سوالات تخصصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش (آموزگار ابتدایی) مرداد 97 **