کتاب کلیات مسائل ادبی مدرسان شریف دارای 15 فصل که هر فصل شامل شرح درس جامع بهمراه نکات مهم و کلیدی و مثال های تألیفی بین مباحث می‌باشد.

پایان هر فصل سؤالات آزمون‌های سراسری و آزاد به صورت کاملا طبقه بندی شده از سال 75 به بعد با پاسخ تشریحی و سپس تعدادی تست تألیفی تحت عنوان آزمون برای مرور دانشجو قرار داده شده که پاسخ این سؤالات به صورت کلیدی در انتهای کتاب آمده است.

سؤالات آزمون‌های سراسری دوره های اخیر با پاسخ کاملاً تشریحی آن‌ها و 3 مرحله آزمون خودسنجی در سطوح ساده، متوسط و سخت در انتهای کتاب کلیات مسائل ادبی آورده شده است.