در این کتاب نکات کلیدی حقوق مدنی (5000 نکته کلیدی) به صورت میکرو طبقه‌بندی شده بر اساس مواد قانون مدنی در بیش از 190 سرفصل ارائه شده است و منبعی بسیار خوب برای جمع بندی و مروز نکات اصلی، مهم و برتر حقوق مدنی در کلیه‌ی آزمون‌های حقوقی می‌باشد.