• سوالات طبقه بندی شده اتاق عمل به همراه پاسخ تشریحی (شامل بیش از 2220 تست)
  • آزمون کنکورهای برگزار شده با پاسخ تشریحی (شامل بیش از 570 تست)
  • ارائه نکات مهم و کلیدی به طبقه بندی شده در هر پاسخ تشریحی
  • تدوین بر اساس منابع اصلی آزمون اتاق عمل

این کتاب شامل تست های طبقه بندی شده اتاق عمل می باشد که تست ها به صورت طبقه بندی شده بر اساس هر فصل تدوین شده اند. برای هر تست، پاسخ کاملا تشریحی به همراه نکات مهم و کلیدی و آموزشی ارائه شده است تا با مطالعه تست های این کتاب مرور جامعی بر دروس تخصصی اتاق عمل باشد.

تدوین: مهدی رضایی (کارشناس ارشد آموزش داخلی – جراحی)

زیر نطر: دکتر نادر کاویان (فوق تخصص جراحی شبکیه – لبزر درمانی و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد)

مشاهده فهرست مطالب سرفصل تست های کتاب درسنامه جامع اتاق عمل