• خلاصه درس و نکات برتر منابع و آزمونهای دکتری مدیریت ورزشی

  • تدوین سرفصل های اصلی آزمون دکتری مدیریت ورزشی در یک کتاب

  • تست های شبیه سازی شده و تألیفی آزمون دکتری مدیریت ورزشی

  • تست های طبقه بندی شده آزمون های دکتری مدیریت ورزشی 91 تا 96

  • پاسخنامه کلیدی و تشریحی