جلد دوم کتاب ریاضیات مهندسی تألیف محمود کریمی از انتشارات نصیر به حل کاملا تشریحی سوالات طرح شده ریاضی مهندسی در کنکورهای کارشناسی ارشد و دکتری دوره های گذشته کلیه رشته های مهندسی پرداخته شده است که به عنوان یک منبع کامل بانک سوالات ریاضی مهندسی با پاسخ های کاملا تشریحی مطرح می باشد.

» مشاهده جلد اول کتاب « جلد اول این کتاب به شرح کامل مباحث درس ریاضی مهندسی می پردازد و به عنوان یکی از بهترین منابع و کتب آموزشی این درس محسوب می شود که هم برای دانشجویان رشته های مهندسی در مقطع کارشناسی و هم برای داوطلبان آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری رشته های مهندسی قابل استفاده است.