کتاب نمونه آزمون های تضمینی و برگزار شده استخدامی نیروهای مسلح با پاسخ های تشریحی

این کتاب مجموعه ای از نمونه سوالات آزمون های برگزار شده ای است که طی سالیان گذشته توسط نیروهای مسلح (نیروهای انتظامی، سپاه، ارتش، نیروی دریایی، نیروهای هوایی، راهنمایی و رانندگی و …) در استانهای کل کشور برگزار گردیده است.

مطالعه این کتاب که در جمع آوری آزمونها از معتبرترین آزمونها و در پاسخ گویی نیز از بهترین منابع موجود استفاده گردیده است، به کلیه شرکت کننده های آزمون های استخدامی در نیروهای مسلح، در سطوح کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد توصیه می شود.

حتما بخوانید »» منابع آزمون استخدامی نیروی انتظامی