کتاب نمونه آزمون‌های تضمینی و برگزار شده‌ی استخدامی رشته علوم اجتماعی با پاسخ‌های واقعاً تشریحی

قابل استفاده برای آزمون‌های استخدامی کلیه گرایش‌های رشته علوم اجتماعی