کتاب نمونه آزمون‌های تضمینی و برگزار شده‌ی استخدامی رشته روانشناسی (دبیر روانشناسی) با پاسخ‌های تشریحی

قابل استفاده برای آزمون‌های استخدامی کلیه گرایش‌های رشته روانشناسی