مشخصات, قیمت و خرید کتاب راهنمای نشریه 128 مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان انتشارات نوآور اثر مهرنوش دمیرچی و پیمان ابراهیم ناغانی :

  • حاوی کلیه مطالب مورد نیاز از نشریه 128 در آزمون نظام مهندسی رشته تاسیسات نظام مهندسی 
  • ارائه نکات آزمونی مرتبط با نشریه 128 از مباحث 14 و 16 مقررات ملی ساختمان
  • ارائه نکات مهم و کاربردی نشریه 128 از آزمون تاسیسات مکانیکی ساختمان
  • تشریح کامل سوالات ادوار گذشته مرتبط با این کتاب 
  • نقشه‌های جزییات اجرایی تاسیسات مکانیکی 
  • به همراه کلیدواژه