مشخصات، قیمت و خرید اینترنتی کتاب قانون آیین دادرسی مدنی گردآوری و تدوین: امیر کمالوند انتشارات دادآفرین

دارای فضای مناسب جهت کناره نویسی قوانین

بر اساس آخرین اصلاحات
قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394/09/16
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394/03/23
قانون حمایت خانواده مصوب 1391
قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
قانون دیوان عدالت اداری
قانون شورای حل اختلاف
قانون اجرای احکام مدنی
آرای وحدت رویه
و قوانین مرتبط