کتاب جامع استخدامی دبیری ادبیات فارسی بر اساس دروس تخصصی و مواد امتحانی تخصصی معرفی شده از سازمان سنجش، به صورت خلاصه دروس + نکات مهم + نمونه سوالات استخدامی دبیری ادبیات فارسی آموزش و پرورش می‌باشد و شامل مشخصات ذیل است:

🔸 خلاصه مباحث دروس تخصصی دبیر ادبیات فارسی شامل دروس:

  • نظم و نثر فارسی
  • تاریخ ادبیات و سبک شناسی
  • عروض و قافیه و فنون ادبی
  • زبان فارسی (املا – نگارش و ویرایش – دستور زبان فارسی)

🔸 ارائه نکات مهم هر مبحث + معرفی نکات طلایی ویژه شب آزمون

🔸 نمونه سوالات دبیری ادبیات فارسی (تست استخدامی) به صورت طبقه‌بندی شده با پاسخ تشریحی به صورت:

  • بیش از 500 سوال استخدامی دبیر ادبیات فارسی دوره‌های گذشته با پاسخ تشریحی
  • بیش از 200 نمونه سوال تخصصی تألیفی و شبیه‌سازی شده دبیر ادبیات فارسی با پاسخ کلیدی و تشریحی

مطلب مرتبط 👈 منابع استخدامی دبیر ادبیات فارسی آموزش و پرورش