کتاب مدیریت مالی پیشرفته دکتر قالیباف و همکاران، یک مجموعه ای منسجم است که با تمرکز بر ارائه مباحث و مطالب کاربردی مدیریت مالی در سطح پیشرفته تألیف و تدوین گردیده است و منبعی بسیار مناسب برای دانشجویان رشته مدیریت و داوطلبان آزمونهای کارشناسی ارشد و دکتری و همچنین مخاطبانی است که هدف آنها مطالعه در جهت توسعه دانش مالی خود می باشد.

مشخصات، قیمت و خرید اینترنتی کتاب مدیریت مالی پیشرفته اثر دکتر حسن قالیباف اصل, شهرام بابالویان, میر سجاد مسجد موسوی انتشارات بورس و دانشگاه الزهراء