مشخصات، قیمت و خرید اینترنتی کتاب سوالات دکتری فیزیولوژی جانوری ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱ با پاسخ های کاملا تشریحی و ذکر نکات آموزشی در پاسخ ها (کتاب تست کنکور دکتری فیزیولوژی جانوری)

شامل دروس:

  • مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (فیزیولوژی جانوری – بیوشیمی – زیست شناسی سلولی و مولکولی) و کارشناسی ارشد شامل (فیزیولوژی سیستم عصبی مرکزی و فیزیولوژی غشاء سلولی)
  • استعداد تحصیلی دکتری
  • زبان انگلیسی دکتری