مشخصات، قیمت و خرید اینترنتی کتاب سوالات دکتری زیست فناوری میکروبی ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱ با پاسخ های کاملا تشریحی و ذکر نکات آموزشی در پاسخ ها (کتاب تست کنکور دکتری زیست فناوری میکروبی)

شامل دروس:

  • مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (بیوشیمی، بیوفیزیک، میکروبیولوژی، ژنتیک، زیست شناسی سلولی و مولکولی) و کارشناسی ارشد شامل (بیوتکنولوژی فراورده های تخمیر، مهندسی پروتئین، ژنتیک یوکاریوت ها، بیوانفورماتیک)
  • استعداد تحصیلی دکتری
  • زبان انگلیسی دکتری