مشخصات، قیمت و خرید اینترنتی کتاب سوالات دکتری میکروبیولوژی ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱ با پاسخ های کاملا تشریحی و ذکر نکات آموزشی در پاسخ ها (کتاب تست کنکور دکتری میکروبیولوژی)

شامل دروس:

  • مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (بیوشیمی – بیوفیزیک – میکروبیولوژی – ژنتیک – زیست شناسی سلولی و مولکولی) و کارشناسی ارشد شامل (فیزیولوژی میکرو ارگانیسم ها – اکولوژی میکرو ارگانیسم ها – ژنتیک پروکاریوت ها – ویروس شناسی پیشرفته)
  • استعداد تحصیلی دکتری
  • زبان انگلیسی دکتری