با توجه به اینکه ریاضیات و کاربردهای آن یکی از دروس انکارناپذیر در تمامی رشته‌های دانشگاهی است و تقریبا دانشجویان همه رشته‌ها یک الی چند درس حاوی موضوعات ریاضی را در دوران دانشگاه خود تجربه خواهند نمود، اهمیت و لزوم تالیف کتابی که جایگاه و کاربرد ریاضیات را به طور تخصصی مورد بررسی قرار دهد دوچندان خواهد شد. در واقع دانشجویان حسابداری، اقتصاد، مدیریت صنعتی و مدیریت بازرگانی در مقطع کارشناسی با درسی تحت عنوان ریاضیات و کاربرد آن مواجه می‌شوند که هدف از این مبحث درسی ارائه‌ی ریاضی و آمار، ریاضی و آمارکاردانی به کارشناسی است، تا دانشجویان کاربرد مباحث ریاضی را که در درس‌های گذشته خوانده‌اند بهتر درک کنند. دانشجویان برای درک بهتری از این مطالب می‌توانند به کتاب ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت اثر مسعود نیکوکار از انتشارات گسترش علوم پایه مراجعه کنند. بدون شک درسنامه و مسائل به گونه‌ای مرتبط با یکدیگر بیان شده‌اند که خواننده با تسلط کامل، هر مبحث را به پایان می‌رساند.

بررسی کتاب ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت دکتر مسعود نیکوکار

کتاب حاضر ابتدا با ارائه مباحث پایه‌ای سعی در تشریح جایگاه نظریه مجموعه‌ها در ریاضیات داشته و به دنبال آن اقدام به به شرح تابع، حد و پیوستگی می‌کند. دانشجویان با مطالعه این کتاب می‌توانند رابطه ریاضیات با سایر علوم را درک کنند و با کاربردهای اساسی آن در مدیریت آشنا شوند.

آشنایی با سرفصل های ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت دکتر مسعود نیکوکار

  1. آشنایی با نظریه مجموعه‌ها
  2. مجموعه اعداد طبیعی صحیح گویا
  3. بحث‌های حاشیه‌ای
  4. تابع
  5. حد و پیوستگی
  6. مشتق
  7. کاربرد مشتق و دیفرانسیل