کتاب حسابداری مالی مدرسان شریف شامل 18 فصل به شرح موجود در جدول زیر است. کتاب حسابداری مالی مدرسان شریف شامل سؤالات طبقه‌بندی شده در پایان فصل که در برگیرنده سؤالات آزمون ورودی کارشناسی ارشد دانشگاه‌های دولتی و آزاد دوره های قبل می باشد. همچنین این کتاب شامل طراحی تست‌های تألیفی و مثال‌های متعددی در متن درس است که از سؤالات کنکور سال های گذشته اقتباس شده است.