مشخصات، قیمت و خرید کتاب حقوق تجارت ربیعا اسکینی (شرکت های تجاری جلد دوم)

این کتاب برای دانشجویان رشته حقوق به عنوان منبع اصلی درس حقوق تجارت می باشد و به کلیه مباحث شرکت های سهامی عام و خاص می پردازد.