در این کتاب نکات کلیدی حقوق تجارت (1000 نکته کلیدی) به صورت میکرو طبقه‌بندی شده بر اساس مواد قانون تجارت در 4 بخش و 70 سرفصل ارائه شده است و منبعی بسیار خوب برای جمع بندی و مروز نکات اصلی، مهم و برتر حقوق تجارت در کلیه‌ی آزمون‌های حقوقی می‌باشد.