مشخصات، قیمت و خرید اینترنتی کتاب اصول مدیریت بازاریابی اثر جف لنکستر و لستر مسینگهام ترجمه حسین نوروزی و نیما سلطانی نژاداز انتشارات کتاب مهربان

کتاب اصول مدیریت بازاریابی جف لنکستر و لستر مسینگهام, ترجمه حسین نوروزی و نیما سلطانی نژاد می باشد. و قابل استفاده برای دانشجویان کارشناسی و دوره تکمیلی رشته مدیریت بازرگانی و رشته های مرتبط و پژوهشگران بازاریابی و علاقه مندان به حوزه بازاریابی تدوین و نگارش شده است. در این کتاب به شرح دو عنصر بازاریابی و راهبردهای بازاریابی می پردازد.