مشخصات، قیمت و خرید اینترنتی کتاب اصول فقه دانشگاهی دکتر محمدرضا شب خیز؛ عباد محمدتبار انتشارات کتاب آوا

  • شرح کامل مباحث اصول فقه مطابق با برنامه درسی دوره کارشناسی رشته حقوق
  • ساده نویسی و نگارش روان مطلب
  • ذکر مثال های حقوقی و کاربردی برای هر مبحث»،
  • پوشش کلیه مباحث مورد نیاز دانشجویان بر اساس نظرات پذیرفته شده در قانون و آزمون کارآموزی وکالت

مطالب کتاب اصول فقه دانشگاهی شب خیز به صورت مفهومی و با بیانی ساده و روان برای دانشجویان و داوطلبان آزمون وکالت تالیف شده است. استاد محمدرضا شب خیز در کتاب اصول فقه دانشگاهی برای برخی مباحث که نیاز به تسلط بیشتر دانشجویان دارد و به ساده نویسی بیشتر و ذکر کلیدواژه هایی برای درک بهتر مبحث و جلوگیری از فراموشی آن نیاز داشت، این مهم را در این ویرایش مورد بررسی دقیق تری قرار داده است.