منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد جغرافیای شهری و برنامه ریزی شهری

تحصیلات تکمیلی » مطالب سایت » مجموعه علوم جغرافیایی » منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد جغرافیای شهری و برنامه ریزی شهری

منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد جغرافیای شهری و برنامه ریزی شهری

منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد جغرافیای شهری و برنامه ریزی شهری به شرح زیر می باشند:

منابع کارشناسی ارشد جغرافیای شهری

 1. سیدمحسن حبیبی / از شار تا شهر / انتشارات تهران / ۱۳۸۲
 2. محمدتقی رهنمایی / مجموعه مباحث و روش های شهرسازی / انتشارات وزارت مسکن و شهرسازی / ۱۳۸۲
 3. حسین شکویی / دیدگاه های نو در جغرافیای شهری / انتشارات سمت / ۱۳۸۲
 4. یداله فرید / جغرافیا و شهرشناسی / انتشارات دانشگاه تبریز / ۱۳۸۶
 5. اصغر نظریان / جغرافیای شهری در ایران / انتشارات پیام نور / ۱۳۸۳

مرتضی محمدجانی، بهزاد عمران زاده / خلاصه مباحث کارشناسی ارشد جغرافیای شهری و برنامه ریزی شهری / انتشارات پردازش / ۱۳۹۰

منابع کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

 1. محمدتقی رهنمایی، پروانه شاه حسینی / فرآیند برنامه ریزی شهری در ایران / انتشارات سمت / ۱۳۸۲
 2. کرامت اله زیاری / برنامه ریزی شهرهای جدید / انتشارات سمت / ۱۳۸۲
 3. احمد سعیدنیا / طراحی شهری در ایران / انتشارات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور / ۱۳۸۳
 4. احمد سعیدنیا / شهرسازی / انتشارات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور / ۱۳۸۳
 5. فرانک سیف الدینی / مبانی برنامه ریزی شهری / انتشارات آییژ / ۱۳۸۵
 6. اسماعیل شیعه / مقدمه ای بر برنامه ریزی شهری / انتشارات دانشگاه علم و صنعت / ۱۳۸۲
 7. غلامحسین مجتهدزاده / برنامه ریزی شهری در ایران / انتشارات دانشگاه پیام نور / ۱۳۸۲
 8. ناصر مشهدی زاده دهاقانی / تحلیلی از ویژگی های برنامه ریزی شهری در ایران / انتشارات دانشگاه علم و صنعت / ۱۳۸۱
 9. جی. کی هیراسکار / درآمدی بر مبانی برنامه ریزی شهری / ترجمه: محمد سلیمانی و احمدرضا یگانی فرد / انتشارات جهاد دانشگاهی؛ واحد تربیت معلم / بهار ۱۳۷۶

نرم افزار هوشمند و آزمون ساز تحصیلات تکمیلی، مجموعه سوالات و منابع کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری / نوآوران نشر الکترونیک پارسه

توسط |1394-11-20 21:27:58 +03:30بهمن 20ام, 1394|دسته‌ها: مجموعه علوم جغرافیایی|بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

ارسال رایگان سفارشات 100هزار تومان به بالا رد کردن