منابع کارشناسی ارشد علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی (منابع مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون کارشناسی ارشد به شرح زیر می باشند:

 1. ابوعلی سینا / روانشناسی یا علم النفس (شفاء) / ترجمه: صیرفی / نشر فردوسی / ۱۳۱۷
 2. محمدعلی ابوریان / مبانی فلسفه اشراق / ترجمه: دکتر محمدعلی شیخ / تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی / ۱۳۷۲
 3. حسن احدی؛ شکوه السادات بنی جمالی / علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی / تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی / ۱۳۸۰
 4. علی اصغر احمدی / روانشناسی شخصیت از دیدگاه اسلامی / تهران: انتشارات امیرکبیر / ۱۳۶۸
 5. آذر نادی / خلاصه مباحث کارشناسی ارشد علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی / تهران: انتشارات پردازش / ۱۳۸۸
 6. سید محمدعلی بتولی؛ بایونگ و سهروردی / مبانی فلسفی و عصب شناختی نریه یونگ / تهران / نشر اطلاعات / ۱۳۷۶
 7. علاء اله تدین؛ سهروردی؛ شیخ اشراق / مدیحه سرای نور / انتشارات تهران / ۱۳۷۷
 8. محمدباقر حجتی / روانشناسی از دیدگاه غزالی و دانشمندان اسلامی / دفتر نشر فرهنگ اسلامی / ۱۳۶۱
 9. علی اصغر حلبی / تاریخ فلسفه در ایران و جهان اسلامی / انتشارات اساطیر / ۱۳۷۳
 10. حنا الفاخوری؛ خلیل البحر / تاریخ فلسفه از جهان اسلامی / ترجمه: عبدالمحمد آیتی / تهران: نشر زمان
 11. سیدجعفر سجادی / شرح رسایل فارسیسهروردی / تهران: انتشارات سوز / ۱۳۷۶
 12. علی اکبر سیاسی / علم النفس یا روان شناسی از لحاظ تربیت / نشر دانشگاه تهران / ۱۳۴۵+
 13. امام سید محمد کاظم / مبانی حکمت اشراق و افکار و آثار و تاریخچه زندگانی سهروردی / نشر بنیاد نیکوکاری نوریانی / ۱۳۵۳
 14. عباس عرب / قرآن و روان شناسی / نشر آستان قدس رضوی / ۱۳۷۶
 15. علی مراد مرادی / عقل در حکمت مشاء (از ارسطو تا ابن سینا / ۱۳۴۹
 16. محمدعثمان نجاتی / علم النفس؛ روان شناسی از دیدگاه دانشمندان مسلمان / ترجمه: سعید بهشتی / نشر رشد
 17. جواد مصلح / علم النفس یا روانشناسی صدرالمتأهلین / نشر دانشگاه تهران / ۱۳۵۲
 18. مرتضی مطهری / فلسفه اخلاق / انتشارات صدرا / ۱۳۷۳
 19. مرتضی مطهری / فطرت / انتشارات صدرا / ۱۳۷۷
 20. مرتضی مطهری / مجموعه آثار / انتشارات صدرا / ۱۳۷۸
 21. سیدمحمد نقیب العطاس / درآمدی بر جهان شناسی اسلامی / تهران: موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران / ۱۳۷۴

قابل توجه کاربران:

 1. لطفا نظرات، پیشنهادات، انتقادات و سوالات خود را نسبت به معرفی منابع کارشناسی ارشد علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی در پایین صفحه و در بخش “ارسال نظر” بیان نمایید.
 2. در صورتی که از منبع خاصی استفاده نموده اید که نتیجه خوب و مثبتی برای شما در پی داشته است لطفا با معرفی آن در بخش نظرات این صفحه، نسبت به معرفی آن به سایر کاربران اقدام نمایید.
 3. پیشنهادات و انتقادات شما کاربر گرامی می تواند لیست منابع معرفی شده بالا را همواره شامل مهمترین و بروزترین منابع کارشناسی ارشد علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی نماید تا سایر کاربران سایت بتوانند از آن استفاده مفید نمایند.