کتاب علم النفس مدرسان شریف شامل مهم‌ترین مباحث علم‌النفس با زبانی امروزی‌تر ارائه شده است و جملات طوری تنظیم شده‌اند که بیشترین بار معنایی را برای دانشجو داشته باشند و از بیان مفاهیم سخت فلسفی اجتناب شده است.

 واژه نامه ای برای صحولت فهم و درک مفاهیم برای دانشجویان در انتهای این مجموعه تدارک دیده شده است.

کتاب علم النفس مدرسان شریف همچنین برای متقاضیان آزمون دکتری بسیار مناسب می‌باشد.

نکات مهم و کلیدی در بین هر فصل مشخص شده اند تا دانشجویان توجه بیشتری به آن‌ها داشته باشند.

سؤالات آزمون‌های سراسری و آزاد سال های گذشته به همراه پاسخ‌های تشریحی در پایان هر فصل آورده شده‌ است همچنین یک آزمون برای سنجش دانشجویان در پایان هر فصل در نظر گرفته شده است.

انتهای کتاب، سؤالات آزمون‌های سراسری دوره های اخیر با پاسخ کاملاً تشریحی آن ها و 3 مرحله آزمون خودسنجی با پاسخنامه کلیدی آورده شده است.