منابع دکتری مدیریت فناوری اطلاعات 98, بهترین کتاب دکتری مدیریت فناوری اطلاعات, منابع آزمون دکتری مدیریت فناوری اطلاعات ۹۸, منابع کنکور دکتری مدیریت فناوری اطلاعات, منابع آزمون دکتری مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد

پیشنهاد ما در ابتدا به کاربران گرامی، استفاده از بسته آموزشی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات می باشد که شامل بهترین منابع مطالعاتی برای آزمون دکتری است. اما در صورتیکه نیاز به تهیه جداگانه کتابها دارید می توانید از کتابهای معرفی شده در ادامه لیست بهره ببرید.

1. منابع دروس تخصصی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات (همه دروس به غیر از اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام)

2. منابع اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام آزمون دکتری مدیریت فناوری اطلاعات

3. منابع استعداد تحصیلی آزمون دکتری مدیریت فناوری اطلاعات

4. منابع زبان انگلیسی آزمون دکتری مدیریت فناوری اطلاعات